luni, 2 decembrie 2013

Bancurile de luni dimineata part. X/Monday morning jokes part. X- Medicul mi-a recomandat insistent să încetez chefurile.
- Care medic?
- Cel care locuieşte deasupra noastră!

Puradelu' îl întreabă pe Bulibaşa ce este democraţia:
- Atunci când cheltuim ajutorul social în două zile şi apoi mergem şi luăm ce-i al altuia, aia e democraţia.
- Şi ăla nu zice nimic?
- Ba da, dar aia e rasism.

Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă şi-l întreabă:
- Dumneavoastră aţi cerut ceva de Beethoven?
- Nu, eu am cerut pui cu smântână.

Un chimist intră într-o farmacie şi întreabă:
- Aveţi cumva acid acetilsalicilic?
- Adică aspirină?, întreabă farmacistul.
- A, da, niciodată nu reuşesc să reţin cuvântul ăsta!

Soţul către soţie:
- Excepţionale ciuperci. De unde ai reţeta?
- Dintr-un roman poliţist.

Un mare industriaş are o secretară nouă, blondă. Auzind din biroul său că telefonul sună de mult timp şi nimeni nu ridică receptorul, el dă buzna furios în biroul secretarei.
- De ce nu răspunzi, domnişoară?
- Oh, lăsaţi-mă, domnule, eu nu mai răspund. Din zece telefoane, nouă sunt pentru dv.!

Doi scoţieni în compartimentul unui tren:
- Ştiţi, sunt în voiaj de nuntă, fac o călătorie în Italia, spune unul.
- Dar soţia unde este? întreabă celălalt.
- A, pe soţie am lăsat-o acasă, ea a mai fost măritată şi a mai văzut Italia.

La o şedinţă, şeful unei ferme întreabă furios:
- Pentru ultima dată vă întreb: cine hrăneşte porcii cu herbalife?

Două blonde priveau cu interes la o pereche de mănuşi din cauciuc aflate într-o vitrină.
- La ce pot folosi oare aceste mănuşi?
- Păi cum la ce?!
Cu ele te poţi spăla pe mâini fără să te uzi!

Se întâlnesc doi poliţişti:
- Salut, Ghiţă! Ce înţelegi tu prin vid, frate?
Stă Ghiţă, se gândeşte şi, după o bucată de vreme, spune:
- Am în cap, dar nu pot să-ţi spun...

Ce este impotenţa? Este acel fenomen care apare când forţa de atracţie a pământului este mai mare decât forţa de atracţie a femeii.

Două prietene discută:
- Toţi bărbaţii beau...
- Iar al meu mai şi mănâncă!
  
La tribunal:
- Eşti acuzat că ţi-ai omorât soacra cu sânge rece. De ce ai făcut-o?
- Nevastă-mea mi-a zis...
- Cum poţi să spui aşa ceva, soţia ta îşi iubea foarte mult mama!
- Aşa e, dar, înainte de a pleca, în ziua respectivă, mi-a zis:
"Marcele, dacă, în timp ce doarme, o deranjează vreo musca, n-o trezi, omoar-o!"

- ....şi nu uita, spune bunica, în viaţa fiecărei femei ar trebui să fie doar o singură mare iubire.
- Şi cine a fost marea ta iubire, bunico?
- Marinarii...

Vine soţul mai devreme din delegaţie şi caută în dulap, sub pat, pe balcon... nimic!
Merge în dormitor şi zice:
- Îmbătrâneşti, femeie!

Pe un şantier, vine o comisie în inspecţie. Şeful de şantier le spune lucrătorilor:
- Orice s-ar întâmpla, reacţionaţi în aşa fel de parcă aşa trebuia să fie.
Vine comisia, priveşte. Deodată, cade un perete. Un lucrător, bucuros, se uită la ceas:
- Zece şi treizeci. Exact după grafic!

Într-o casă, sună telefoniul. Soţia răspunde şi vorbeşte cam 40 de minute. Soţul întreabă cu uimire:
- De ce ai vorbit aşa de puţin?
- Au greşit numărul.

Într-un bar, intră un grup de scoţieni. Barmanul îi priveşte şi întreabă:
- De ce toţi sunteţi îmbrăcaţi în kilt-uri, numai unul în pantaloni?
- Ăsta în pantaloni este gay.

- Cum se numeşte nevasta taurului?
- Taurul nu are nevastă, numai boii au.

- Ce este acela un impresar?
Radio Erevan: Este acea persoană fizică, de factură artistică, care transformă curvele în lebede..

O blondă, răvășită şi extenuată, se prezintă la medic:
- Domn doctor, pe lângă blocul meu sunt o grămadă de câini care latră toată noaptea…
- Nici-o problemă, nu sunte
ți primul caz, luați aici somniferele ăstea, or să vă ajute enorm.
Peste două săptămâni blonda se-ntoarce distrusă total. Doctorul,perplex:
- Nu în
țeleg, mă așteptam să vă văd proaspătă și odihnită…
- Odihnită!?… După ce-alerg toată noaptea după câini?…
Și când prind câte unul nici d-al naibii nu vrea să-nghită pastila!

 Sotul:
-Ai bagat masina in garaj?
Sotia:
-Partial.

 O femeie era in pat cu amantul, cand se auzira pasii sotului la intrare :
- Apartamentul are o singura iesire. Trebuie sa sari pe fereastra ! , il grabi ea.
- Cum ?! Dar suntem la etajul 13 !
- Sari, sari !! il grabi femeia. Acum nu-i momentul sa fii superstitios !

La stomatolog vine un pacient nou. Doctorului i se pare cunoscut, aşa că se uită mai atent la el, după care vesel îi spune:
- Mă bucur! Dv. sunteţi poliţistul care m-a amendat ieri în parcare, nu-i aşa?

Soțul și soția se ceartă de vreo 2 ore.
So
țul, obosit, îi zice:
- Gata, fie cum zici tu, a
șa vom face!
- Nu, e prea târziu, m-am răzgândit!

O blondă supravieţuieşte unui accident cumplit, petrecut pe Autostrada Soarelui. Iese cu chiu cu vai (din fericire nevătămată) din grămada de fiare contorsionate şi declară poliţistului:
- Mergeam liniştită când, deodată, în faţa mea apare un brad. Cotesc stânga, acolo un alt brad, cotesc dreapta, ce credeţi? Încă un brad! Din cauza manevrelor bruşte, m-am dat peste cap de vreo 15 ori.
- Stimată doamnă, suntem pe autostradă şi nu este niciun copac pe o distanţă de câteva zeci de km. Ceea ce aţi văzut dv. este odorizantul…


ENGLISH

- A doctor strongly recommended me to stop those party .
- What doctor ?
- The one who lives above us !

A gipsy kid ask his father about democracy :
- Democracy is when we are spending the social income in two days and then go and steal from another .
- And that guy isn t saying nothing ?
- Yes , but that's racism.

In a restaurant , a musician approaches his table and asks :
- Did you requested some Beethoven ?
- No, I asked for chicken with cream.


Husband to wife :
- Exceptional mushrooms. Where did you get the recipe ?
- From a detective novel .

An industrialist has a new secretary , blonde . Hearing from his office that phone was ringing for a long time and no one picks up the phone, he bursts into the office and asks angry his secretary .
- Why do not you answer, Miss ?
- Oh , leave me alone, sir, I do not respond . From ten phones , nine are for you!

Two Scots in a train compartment :
- You know, I am in my wedding moon, and I am taking a trip to Italy, says one .
- But where is your wife ? asks the other .
- A, the wife I left home, she was married and had seen Italy.

At a meeting, a farm boss asks angrily :
- I ask you for the last time: who feeds the pigs with Herbalife ?

Two blonde looked at a pair of rubber gloves  in a window.
- What can you do with these gloves ?
- Well, with them you can wash your hands without getting them wet !

Two policemen:
- Hey, John ! What do you thing the word vacuum mean?
John stands , thinks and after a while, said :
- I have it in my head , but I can not say ...

What is impotence ? It is that phenomenon that occurs when the force of attraction of the earth is greater than the force of attraction of the woman.

Two wiffes discuss :
- All men drink ...
- Mine eats too !

In court :
- You are accused of killing your mother in law in cold blood. Why did you do it ?
- My wife told me ...
- How can you say that your wife said so,  she loved her mother very much !
- Right, but before leaving that day , she said
" John if while sleeping , my mother is bothered by fly, do not wake her , kill her ! "

- .... And do not forget say grandmother in every woman's life should be only one great love .
- And who was your great love, Grandma?
- Sailors ...

Husband comes before the delegation and he starts looking in the closet , under the bed , on the balcony ... nothing!
Then he went to the bedroom and says,
- Your are getting older , woman!

On a construction site, comes a inspection . The boos tells to the workers:
- Whatever happens, you react in such a way as if it was meant to be.
The inspection arrives, and after a while,  Suddenly, a wall falls down. A worker , happy , looking at the clock:
- Ten -thirty .Right on time !

In a house phone rings . Wife pick s up and talk about 40 minutes . Husband asks in amazement :
- Why did  you talk so little ?
- Wrong number .

In a bar enters a group of Scots. Bartender concerns and ask
- Why are all dressed in kilt sites , only one in your pants ?
- The one in pants is gay .

- What is the name of the bull wife ?
- Bulls don t have wife, only ox have .

- What is an agent ?
Radio Yerevan : Is the natural , artistic invoice that transforms bitches into swans ..

A exhausted blond , enters in to the doctor office :
- Doctor , besides my block there are a lot of dogs that bark all night ...
- Not a problem , you are not the first case , take these sleeping pills here , they will help you tremendously.
Two weeks later the blonde comes back totally destroyed . Doctor , was astonished :
- I do not understand , I expected to see you fresh and rested ...
- Rest ! ? ... After running all night after the dogs ? ... And when I catch them, none of them will swallow the darm pill !

 husband:
Did you put the car in the garage?
wife:
- Most of it.

 A woman was in bed with her ​​lover when she heard at the door that her husband steps in the house:
- This apartment only has a single door out . You have to jump out the window ! Hurry up!!.
- What ? But we're on the 13th floor !
- Jump , jump ! the woman hasten . Now is not the time to be superstitious !

A new patient comes to the dentist . The new patient seem familiar to the doctor , so he looked closely at him, then cheerfully says :
- Nice ! You cop who fined me yesterday in the parking lot , is it ?

Husband and wife quarrel about 2 hours.
Husband , tired , he says :
- Okay , whatever you say, we will do it!
- No, it's too late, I changed my mind !

A blonde survives a terrible accident , spent on a highway . Just barely gets out from what is left of her car (thankfully unharmed ) and told the police :
- I was driving normaly on my way, when, suddenly in my face appears a tree. I swerve left, there's another tree, swerve right there was another tree,?! Because of those sudden maneuvers, I rolled up with my car  15 times.
- Madam, we are on the highway and there is no tree for a distance of several miles. What you see was your air freshener ...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu